znak web

Pohraniční stráž

Poloha pohraniční roty - mapy
Fotografie ze současnosti
Fota staré roty PS Pavlův Studenec
Vytyčení státní hranice
Státní hranice - úsek r. PS Pavlův Studenec
Hraniční a zakázané pásmo
Nepřítel zahraniční
Ženijně technické zabezpečení
Zvlášnosti úseku
Narušení státní hranice
Z historie zaniklé obce Pavlův Studenec (Paulusbrunn)
Kostel Povýšení svatého Kříže obce Pavlův Studenec (Paulusbrunn)
Škola v Pavlově Studenci
Hraničná (Hermannsreith)
Vyhlídková věž nad Pavlovým Studencem