znak web

Pohraniční stráž

poloha rotyAsi 1km před hraničním přechodem, na silnici č. 199 vedoucí z Tachova do SRN se nachází rozcestí (u rozcestí stojí Bottgerův pomník) a 350m vlevo od silnice u cesty se nacházela stará, původní rota PS Pavlův Studenec. Byla zřízena v objektu bývalé školy, která stála vedle kostela v dnes již zaniklé obci Pavlův Studenec.
r.1961-62 F. JankůZařazení a číslování pohraniční roty se od roku 1951 několikrát změnilo podle toho, do jaké brigády PS v určitých letech pohraniční rota Pavlův Studenec patřila. Během doby došlo i na rušení některých pohraničních rot.
uvodni hranicePrůběh a vytyčení Česko - Německé státní hranice, část hranice mezi ČR a svobodným státem Bavorsko, v úseku roty PS Pavlův Studenec. Konec IV úseku od HM 33/8 až HM V-1 a dále začátek V úseku státní hranice od HM V-1, až k HM 5/4.