znak web

Pohraniční stráž

tajne...měl jsem možnost nahlédnout do dokumentů, tzv. Knihy poznatků roty PS Pavlův Studenec. Tyto knihy byly vedeny na všech pohraničních rotách. Jedná se o Knihy poznatků z 50. let a začátku 60. let minulého století. Obě knihy obsahují v některých oddílech /částech/ podobné údaje. Je zajímavé, že tyto knihy byly vedeny zpětně. Tato první, pod evidenčním číslem 45*9 je vedena od 15. 3. 1956, některé zápisy jsou ale dopisovány již s datem roku 1953. Nejpozdější zápis v této knize je s datem roku 1961.
dislokace"9r. PS Pavlův Studenec je dislokována v osadě Pavlův Studenec v ZP. Osada je značně schátralá, obýváno jen několik budov pro potřebu PS. Umístěna ve svahu, východně od kóty 802 na silnici z Předního Pavlova Studence do Zadního Pavlova Studence, vzdálena od státní hranice 650m."  Pohraniční rota se nacházela v budově bývalé školy a používala ještě několik sousedních objektů včetně kostela. Ve věži kostela byla zřízena pozorovatelna a v roce 1955 v kostele i polní tělocvična.
hloubka useku"Šířka úseku na státní hranici je 3510m a na drátěném zátarasu 2888m. / Změna po 3. 5. 1960 - šířka úseku 5283m, na drátěném zátarasu 3851m /. Největší šířka úseku je v blízkosti státní hranice 2830m. Nejmenší šířka úseku je na hranici HP a je 1580m."

mapa sh sm"Státní hranice úseku pohraniční roty Pavlův Studenec od HM 35/3 po HM 2/11 je v celém úseku hranicí suchou. V úseku máme tyto hlavní hraniční mezníky: 36, 37, 1, 2, hraniční mezník 2/1 chybí. Některé jsou zčásti poškozené. V našem úseku roty přetínají státní hranici tyto komunikace: silnice Tachov - Pavlův Studenec - Bärnau přes bývalý celní silniční přejezd u hraničních mezníků 1 a 2, přechod je uzavřen."
pasmo"Zakázané pásmo (ZP) probíhá od levé hranice k pravé hranici úseku roty, podél okraje lesa východně Pavlova Studence, po cestě spojující osadu Wittichsthal a hájenky Katzen M. Dále po lesním průseku severovýchodním směrem, na kótu 772. Markantní body vyznačující zakázané pásmo jsou: okraj lesa kóta 730 a hájenky Katzen M. Průměrná hloubka zakázaného pásma je 1175m, nejmenší je 850m, největší 1500m. Počet tabulek ZP je v úseku roty 58."
nepritel"Na nepřátelské straně, přímo proti stanoviště roty, leží bavorské město Bärnau, které je vzdáleno asi 2500m od státní hranice na silnici Pavlův Studenec - Bärnau, kde je autobusové spojení do celého okolí a železniční stanice Bärnau - Tirschenreuth. Město má asi 6000 obyvatel, z toho asi 2000 sudetských němců, kteří jsou nepřátelský nakloněni našemu zřízení. V místě jsou továrny na knoflíky a obchody."
"Terén oboustranné státní hranice je mírně zvlněný. Na naší straně úsek u HM 2/3 zalesněný, převážně jehličnatý les, z jedné třetiny holý. Na Bavorské straně terén zvlněný, holý, při pravé části, tak i při levé, rozkládají se neveliké plochy jehličnatého lesa. Terén kolem pohraniční roty je holý s největší nadmořskou výškou 802m."
zenistiDRÁŤENÝ ZÁTARAZ - DZ:
"probíhá v úseku roty od pravé hranice směrem jižním k levé hranici v délce 2888m. Na pravé straně vybíhá nejprve z porostu nepřehledného terénu, potom asi 100m smrkovým lesem. Jinak DZ probíhá otevřeným terénem, až k levé hranici s různými vzdálenostmi od státní hranice. Největší vzdálenost DZ od státní hranice je u bývalého Celního úřadu a to 640m, nejmenší vzdálenost DZ od státní hranice je u HM 36 /6 a to 80m. V pravé částí úseků probíhá DZ v délce asi 150m bažinami."
"V úseku pohraniční roty Pavlův Studenec nejsou žádné zvláštnosti, kromě objektu bývalého Celního úřadu, přímo na státní hranici u HM V1 - HM 2, u bývalého hraničního přejezdu Pavlův Studenec - Bärnau. Budova Celního úřadu byla zbourána 23. června 1956 péčí ONV Tachov."
"Rota PS Pavlův Studenec se nachází v bývalé obci Pavlův Studenec, která v červnu 1955 byla demontována péčí ONV Tachov a zůstaly pouze objekty SV roty. Nachází se na území okresu Tachov."