znak web

Pohraniční stráž

Nepřítel zahraniční

nepritel"Na nepřátelské straně, přímo proti stanoviště roty, leží bavorské město Bärnau, které je vzdáleno asi 2500m od státní hranice na silnici Pavlův Studenec - Bärnau, kde je autobusové spojení do celého okolí a železniční stanice Bärnau - Tirschenreuth. Město má asi 6000 obyvatel, z toho asi 2000 sudetských němců, kteří jsou nepřátelský nakloněni našemu zřízení. V místě jsou továrny na knoflíky a obchody."
"Obyvatelstvo většinou zemědělci, část průmyslového dělnictva, část nezaměstnaných. Je zde středisko sudetských němců ze západního pohraničí, kteří pořádají schůze a sjezdy. Jako všude i zde, je velká neshoda mezi bavoráky a sudet. němci, o kterých tvrdí bavoráci, že nebudou nikde a nikdy spokojeni. Obyvatelstvo je nábožensky založené, až na výjimky pokrokových dělníků. Obyvatelé o nedělích a svátcích vycházejí na procházky ke státní hranici, ve skupinách i jednotlivci, z Bärnau i vzdáleného okolí, hlavně v prostoru od CÚ k německému baráčku /vyhlídce/, odkud je výborný výhled do hloubky našeho území a na osadu Pavlův Studenec, kde je stanoviště roty. Často se pokouší navázat rozhovor s příslušníky PS k informaci o jejich bývalých domovech. Naše pozorovací možnosti na město Bärnau a jeho blízké okolí jsou značně ztížené lesem, který leží mezi státní hranicí a městečkem. Na levé straně úseku, těsně u operačního styku s 10 rotou, v jejich úseku, leží vzdálena asi 350m od státní hranice německá samota, o níž nemáme dosud bližší údaje, avšak toto je velmi důležité pro nás, při střežení státní hranice, neboť právě v tomto úseku došlo ve většině narušení, nebo pokusu o narušení státní hranice. Předpokládá se, že obyvatelé samoty poskytují pomoc, a sama samota, může dobře sloužit jako opěrný bod pro cizí zpravodajské složky. Na pravé straně úseku roty, přímo u SH, leží osada Hermannsreuth, která je taktéž z větší části obydlená sudetskými němci a má rovněž značný význam pro střežení státní hranice, neboť odsud a okolí je velice výhodná možnost pozorování našich hlídek".

Ozbrojené složky:
"V Bärnau je Grenzpoliceiinspektion se štábem 3 lidí a stanice od 12 lidech. Velitelem Grenzpoliceiinspektorátu je Franz XXX, velitelství a stanice je umístěna Tachauernsstrasse čp. 114. Příslušníci GP přicházejí ke státní hranici z Bärnau, přímo po silnici k CÚ, nebo po lesní cestě přímo k německé pozorovatelně, která stojí těsně u státní hranice a odkud mají výhodnou možnost pozorovat pohyb hlídek a přímo stanoviště roty. V pravé části úseku vykonávají často službu směrem od Hraničné, po okraji lesa k vybudovanému posedu a dále do Bärnau. Jen zřídka se pohybují údolím Větrová podél státní hranice k HM 37 a CÚ. Službu vykonávají v jednotlivcích nebo ve dvojicích a jsou ozbrojeni, ve většině případech karabinami. Po silnici z Tirchenreuthu přijíždějí jízdní hlídky USA ke statní hranici přes Bärnau ve 2 Jeepech s kulometem a vysílačkou, za účelem získávat poznatky o příslušnících PS a tyto vyzývat k přechodu státní hranice, nebo k rozmluvě. Největší pohyb jízdních hlídek je v prostoru u CÚ, HM 37 a německé pozorovatelny. Zřídkakdy projíždějí podél státní hranice na Hraničnou, výjimečně na levou stranu úseku, odkud se vracejí k CÚ. V tomto prostoru si v poslední době Američané silně znepřátelili zemědělce, kterým přejíždějí bezohledně pole, zvláště podél státní hranice".
Dopsáno...... "novým velitelem GP v Bärnau je XXX, stár 40 - 50 let, středně vysoký, tlustý, na očích brýle o počtu 4 - 5 dioptrií. Poblíž státní hranice pracují civilní osoby na polích i lesní dělníci, kteří zde dělají stále nové průseky v lese. Tyto průseky probíhají kolmo na státní hranici a jsou značně široké, zbavené všeho klestí a pařezů. Těchto průseků by bylo možno použít pro průjezd tanků nebo i jiných těžkých vozidel. V poslední době k pozorování našeho území bylo vybudováno nové stanoviště GP mezi HM 2/6 a HM 2/7, které je umístěno ve smrkovém porostu a zamaskováno. Koncem r.1959 a začátkem r.1960, bylo vybudováno stanoviště GP na pravé straně cesty, vedoucí od CÚ do Bärnau - věž pozorovatelny. Na kótě 801 rovněž vybudovali stanoviště GP, novou věžovou, asi 3m vysokou pozorovatelnu."