znak web

Pohraniční stráž

Terenní a povětrnostní poměry

"Terén oboustranné státní hranice je mírně zvlněný. Na naší straně úsek u HM 2/3 zalesněný, převážně jehličnatý les, z jedné třetiny holý. Na Bavorské straně terén zvlněný, holý, při pravé části, tak i při levé, rozkládají se neveliké plochy jehličnatého lesa. Terén kolem pohraniční roty je holý s největší nadmořskou výškou 802m."
"Od levé hranice dislokačního styku rovný, za silnicí na kotě 773 v údolí Větrová bažinatý. Největší relativní převýšení je asi 180m. Středem úseku táhne se svahový hřbet, od kóty 767 celým úsekem, až po osadu Výšina. Druhý hřbet se táhne od osady Hraničné směrem východním, až k osadě Jalový Dvůr. Mezi těmito hřbety je údolí, kterým protéká bezejmenný potok. V celém úseku na hranici levého dislokačního styku se táhne mírné údolí, kudy protéká taktéž bezejmenný potok až na Heyrovského Pilu a Lučinu. Rovnoběžně se státní hranici nám rozděluje úsek hranice zakázaného pásma, které probíhá po cestě Kočičí Mlýn na kotě 730, dále po okraj lesa, soutoku dvou potoků na levém dislokačním styku. / od 3. 5. 1960 vpravo od Kočičího Mlýna probíhá zakázané pásmo podél cesty a pak po elektr. průseku, směrem k 7 rotě/. Silnici od Bärnau - Pavlův Studenec - Obora nám dělí celý úsek na dvě části. Silnice probíhá přibližně ve středu úseku. Lesní masiv v úseku roty tvoří převážně les jehličnatý, smrkový, který tvoří jeden celek od pravého dislokačního styku, až po levý dislokační styk a do hloubky úseku asi 5000m, kolmo od státní hranice, se stářím stromů průměrně 40 až 50 let. Mezi státní hranicí a okrajem lesa jsou v celém úseku louky a pastviny o výměře 200 ha. Charakteristickým teréním tvarem, je svahový hřbet, který probíhá kótami 730, 701, 693, 673, 622. Kupa v blízkosti osady Obora je s kótou 654m. Od státní hranice směrem východním je udržovaná silnice, která vede z Bärnau přes Pavlův Studenec, Oboru a Lučinu. Silnice je štěrkovitá, sjízdná po celé roční období."
Dopisováno ..... "od 3. 5. 1960 má pohraniční rota o jednu silnici více a to silnici vedoucí od osady Hraničná - Branka, která je neudržovaná a špatně průjezdná."