znak web

Pohraniční stráž

vesnice1Zaniklá obec Pavlův Studenec se nacházela západně od Tachova na strategické silnici, která spojovala Tachovsko s Bärnau a Horní Falcí. Ležela na tzv. Zlaté cestě, směřující z Prahy na Plzeň a Norimberk. Cesta byla dříve významnou obchodní stezkou, kterou do Německa jezdili i čeští králové. V současnosti přes bývalou obec vede silnice č. 199 z Tachova, přes hraniční přechod Pavlův Studenec - Bärnau do SRN.
 kostelDiecéze: Praha
Vikariát: Bor u Tachova
Církev: katolická
Patrocinium farního kostela Povýšení svatého Kříže.
"Kostel Povýšení sv. Kříže je barokní jednolodní stavba, postavená zhruba na konci 18. století. V r.1839 byl kostel Povýšení svatého Kříže vysvěcen, stal se v r.1840 filiálním (k farnosti v Lesné) a posléze od r.1855 farním".
skolaNová budova jednopatrové školy v Pavlově Studenci byla postavena začátkem 20.let minulého století, kdy stará dřevěná škola vyhořela. Nacházela se nedaleko kostela, uprostřed hlavní části obce, nadmořská výška budovy školy byla 746 m. Obyvatelé v obci byli převážně německé národnosti, proto do roku 1928 zde byla jen německá škola.