znak web

Pohraniční stráž

Kostel Povýšení svatého Kříže obce Pavlův Studenec (Paulusbrunn)

 kostelDiecéze: Praha
Vikariát: Bor u Tachova
Církev: katolická
Patrocinium farního kostela Povýšení svatého Kříže.
"Kostel Povýšení sv. Kříže je barokní jednolodní stavba, postavená zhruba na konci 18. století. V r.1839 byl kostel Povýšení svatého Kříže vysvěcen, stal se v r.1840 filiálním (k farnosti v Lesné) a posléze od r.1855 farním".
"Jednalo se Empírový kostel, jednolodní, obdélný, s užším čtvercovým, zvnějšku polygonálně zevnitř polokruhově zakončeným presbytářem. V průčelí střední rizalit s obdélným portálem a polokruhovým oknem; nad západním průčelím hranolovitá věž s polokruhově ukončeným oknem v lizénovém rámci a jehlancovitou střechou. Čtvercové sakristie po stranách presbytáře. Boční stěny s polokruhovými okny členěny lizénami. Presbytář a severní sakristie sklenuty plackovou klenbou. Zařízení kostela z konce 18. století". (zdroj: zaniklé kostely) Do farního obvodu patřily zaniklé osady Větrov (Baderwinkler), Hraničná (Hermannsreith), Pomezná (Wittichthal), Milíře (Brand), Pavlova Skelná Huť (Paulus Glashütte) - vše osady obce Pavlův Studenec a Pavlova Huť (Paulushütte), osada obce Obora. Farnost Pavlův Studenec byla založena již v roce 1788.

V roce 1930 čítala farnost 1511 katolíků a 4 nekatolíci. Poslední pastor Alois Bayer se narodil 19. června 1877 v Rabenstein ad Schnella, zemřel 15. 2. 1948. Je pochován na místním hřbitově, který se nachází asi 500m severně od bývalého kostela. Před druhou světovou válkou vyučoval náboženství v místní škole (ta byla rozdělena na českou a německou část), která se nacházela v těsné blízkosti kostela. Zdejší kostel Povýšení svatého Kříže vévodil rozlehlé pohraniční obci, která se však po válce stala součástí pohraničního pásma a byla zbourána, až na několik objektů v blízkosti kostela. Kostel byl od 50. let využíván Pohraniční stráží, sloužil jako skladiště, polní tělocvična a na věži kostela byla vybudována pozorovatelna. Kostel 11. května 1959 vyhořel, zůstal bez střechy, ale pozorovatelna na věži kostela sloužila po opravě dál, až do půlky 70 let. Kostel a zbylé objekty obce byly zbourány v roce 1977, kdy se Pohraniční stráž stěhovala do nových objektů.