znak web

Pohraniční stráž

jirka bousekWebové stránky PS Pavlův Studenec jsem se rozhodl založit nejen proto, že jsem na pohraniční rotě sloužil /1975 - 1977/, ale moji další motivací byl zájem o historii českého pohraničí a krása Českého lesa. Stránky informují o zajímavostech staré, původní pohraniční roty z 50 a začátku 60 let, zaniklé obci Pavlův Studenec, dříve jedné z největších na Tachovsku a osadě Hraničná, která byla její součástí.
Na pohraniční rotě jsem byl zařazen jako řidič GAZu a sloužil i na všech stanovištích v úseku roty. V článcích zmiňuji hlavně původní starou rotu v objektu bývalé školy, kde podmínky byly opravdu tvrdé, objekt nebyl udržován, topilo se v kamnech a v zimě někdy netekla ani voda......, ale možná právě proto měla stará pohraniční rota své kouzlo a navíc, především o staré rotě se mě podařilo sehnat zajímavé informace. Ten rok, co jsem na staré rotě sloužil, než se pohraniční rota stěhovala do nového objektu, ve mě zanechal nezapomenutelné vzpomínky. Musím přiznat, že naopak z nové roty, kde jsem sloužil druhý rok své základní vojenské služby si toho moc nepamatuji, časem se asi vzpomínky vytratily, nevím, ale zapomněl jsem i to hezké, co jsem v té době na nové rotě prožil.
 Na tyto stránky může přispět každý svou vzpomínkou nebo příhodou ze své služby na pohraniční rotě, stačí, když napíše do "Vzkazovníku", nebo na můj "Kontakt" a poté bude jeho příspěvek zveřejněn v kapitole "Vzpomínka na Pavlův Studenec". Přivítám, když se kdokoli ozve se svou vzpomínkou na službu u Pohraniční stráže roty Pavlův Studenec a napíše, budu tak moci doplnit nebo upravit některé, možná nepřesné informace, protože "vzpomínky má každý ty své" a někdy se po létech "vzpomínky mýlí".
Mojí snahou na těchto stránkách bylo předat informace, které jsem získal pátráním v dokumentech Státního oblastního archivu v Plzni, okresního archivu v Tachově, článcích na internetu, rozhovorech s pamětníky, kamarády z vojny a Knih poznatků. Z těch jsou informace, které jsem psal převážně citované tak, jak jsou v Knihách poznatků psané. Některé ručně psané zápisy ale nejsou vůbec čitelné /vše je psané v Knize poznatků rukou/, proto bohužel část textu v článcích chybí.
Moc děkuji Františku Štolúnovi, který byl několikrát během své služby u PS velitelem na rotě Pavlův Studenec za informace, fota a hlavně za zapůjčení německé knihy Paulusbrunn z roku 1984, z které jsem si část nechal přeložit a čerpal tak alespoň některé zajímavé informace o historii zaniklé obce. "Jak rád bych si ji celou přečetl v češtině". František Štolún byl na staré pohraniční rotě Pavlův Studenec mým velitelem v roce 1976, v té době na Pavlově Studenci i s rodinou v domku za pohraniční rotou bydlel a jsem opravdu rád, že jsem se s ním mohl v roce 2011 na setkání veteránů a přátel Pohraniční stráže po tolika letech setkat. Jsem s ním stále v kontaktu a nevynechal žádné setkání, již několikrát pořádané na Pavlově Studenci.

Tyto stránky jsou směrovány hlavně pro ty, kteří na pohraniční rotě PS Pavlův Studenec sloužili, nebo se zajímají o historii českého pohraničí. Proto ne všem tyto stránky něco říkají ... ani neřeším "status" Pohraniční stráže ... taková byla doba..., /politiku prostě neřeším/, záměrem bylo jen předat zajímavé informace. Jsou to vzpomínky a informace z doby povinné základní vojenské služby u Pohraniční stráže, v době povinné branné povinnosti.
                                                                                                                                                                       Jirka Boušek  2017