znak web

Pohraniční stráž

Knihy poznatků vedené na pohraniční rotě v letech 1953 - 1964

tajne...měl jsem možnost nahlédnout do dokumentů, tzv. Knihy poznatků roty PS Pavlův Studenec. Tyto knihy byly vedeny na všech pohraničních rotách. Jedná se o Knihy poznatků z 50. let a začátku 60. let minulého století. Obě knihy obsahují v některých oddílech /částech/ podobné údaje. Je zajímavé, že tyto knihy byly vedeny zpětně. Tato první, pod evidenčním číslem 45*9 je vedena od 15. 3. 1956, některé zápisy jsou ale dopisovány již s datem roku 1953. Nejpozdější zápis v této knize je s datem roku 1961.

tajne 02Druhá Kniha poznatků má evidenční číslo 45*10. Některé části a zápisy jsou totožné s knihou první a taktéž datovány rokem 1953, poslední zápis nese datum 31. 5. 1964. Obsah knih je rozdělen na části:1.  Dislokace roty
2.  Šířka a hloubka úseku
3.  Státní hranice
4.  Hraniční a zakázané pásmo
5.  Nepřítel vnitřní
6.  Nepřítel zahraniční
7.  Terénní poměry
8.  Zadržení
9.  Narušení SH
10. Ženijně technické zabezpečení
11. Zvláštnosti úseku
12. Informátoři
13. Polit. hosp. kulturní situace
14. Použití zbraně
15. Porušení kázně
16. Případy statečnosti
17. Zvláštní události.

Některé zápisy v Knihách poznatků nejsou datovány a jsou značně nečitelné, některé se opakují v různých sekcích, podle rozdělení obsahu.
Následující články jsou citovány a přepsány z těchto ručně psaných knih, tzv. Knih poznatků. Protože je část zápisů velmi nečitelná a bez uvedení data zápisu, nejsou proto přepsány.

Nyní cituji z těchto knih Poznatků ..........
Více z této kategorie: « Dislokace pohraniční roty