znak web

Pohraniční stráž

Dislokace pohraniční roty

dislokace"9r. PS Pavlův Studenec je dislokována v osadě Pavlův Studenec v ZP. Osada je značně schátralá, obýváno jen několik budov pro potřebu PS. Umístěna ve svahu, východně od kóty 802 na silnici z Předního Pavlova Studence do Zadního Pavlova Studence, vzdálena od státní hranice 650m."  Pohraniční rota se nacházela v budově bývalé školy a používala ještě několik sousedních objektů včetně kostela. Ve věži kostela byla zřízena pozorovatelna a v roce 1955 v kostele i polní tělocvična.
"Prostor kolem pohraniční roty je ohraničen dřevěným plotem o délce 350m a výšce 2m. Zavedena elektřina a zdrojem pitné vody je studna vzdálena asi 150m, vodovodem dopravována do budovy roty. Přední hranice úseku roty je ohraničena státní hranicí, která probíhá od severu k jihu severním výběžkem CÚ a dále se vrací k jihu, a je vytyčena HM 35/3 na pravé straně, na levé straně k HM 2/11. Na pravé straně rota sousedí s 8r. PS Hraničná /Kóta 712/, která je SV směrem, dislokována v lese, na cestě z osady Branka ke SH, vzdálena 3500m od roty Pavlův Studenec. Na levé straně sousední 10r. PS Pavlova Huť je dislokována v údolí na okraji lesa, poblíž osady Zadní Pavlův Studenec za částí Přední Chalupy ve vzdálenosti 2500m. V hraničním pásmu úseku roty se nachází obec Obora" a jak je zaznamenáno v knize poznatků, "nacházelo se tam 33 domů obyvatelných a 54 domů neschopných k obývání. Obyvatelstvo v osadě je rozvrstveno takto, 2 Češi, 12 Němců, 2 Rakušáci a 148 Rumunů."

Ještě k textu pod úvodním obrázkem: je zde zmínka o změně hraničního pásma vedoucí nově od Oborského vrchu od Branky směrem na Oboru, až k Heyrovského Pile. Taktéž je uvedena změna dislokace 8r. PS Hraničná /Kóta 712/, ta byla zrušena 3. 5. 1960 a novou sousední rotou na pravé straně se stala 7r. PS Branka a změnil se tak i úsek střežené hranice a to nově od HM 33/4 k HM 2/11.