znak web

Pohraniční stráž

Hloubka a šířka úseku pohraniční roty

hloubka useku"Šířka úseku na státní hranici je 3510m a na drátěném zátarasu 2888m. / Změna po 3. 5. 1960 - šířka úseku 5283m, na drátěném zátarasu 3851m /. Největší šířka úseku je v blízkosti státní hranice 2830m. Nejmenší šířka úseku je na hranici HP a je 1580m."


"Přehrazení úseku roty při postupu narušitele:
Při postupu narušitele se provede zakrytí státní hranice na DZ od vrat k CÚ na pravý styk v součinnosti s 8r. PS Hraničná /Kóta 712/, na levé straně se provede zakrytí státní hranice na DZ od statku po levý styk a vytvoří clonu po okraji lesa od hřbitova k ZP, dále ZP, pak po elektrickém vedení k Francovým Domkům. Zakrytí státní hranice na DZ se provede 8 hlídkami v noci a 10 příslušníky ve dne.

V hloubce úseku se obsazují tato stanoviště:
Kočičí Mlýn, První zábrana, Můstek - 16, dále vyslání poplachové hlídky
na koních přes Heyrovského Pilu a Oboru.

Vzdálenosti důležitých bodů střežení:
stanoviště 8 - 2380m, stanoviště 6 - 1880m, stanoviště 4 - 1260m,
stanoviště 13 - 2220m, stanoviště 12 - 2240m, stanoviště 5 - 740m,
stanoviště 16 - 860m, stanoviště 1 - 620m, vrata k CÚ - 340m,
K Heyrovského Pile je vzdálenost 5340m.
Hloubka ZP /zakázaného pásma/ :
Při pravé hranici úseku 1520m, při levé hranici úseku 1480m,
Průměrná hloubka úseku ZP 1175m.

Hloubka HP /hraničního pásma/ :
Při pravé hranici úseku 6050m od SH, jen HP 4580m.
Při levé hranici úseku 6800m od SH, jen HP 5320m.
Průměrná hloubka úseku 6200m od SH, jen HP 4950m.

Je možné vytvořit rovnoběžné clony:
1 po pravém dislokačním průseku před kótou 659 k cestě na Pavlův Studenec
Jalový Dvůr - 10 hlídkami v noci a 15 příslušníky ve dne.
2 po silnici Pavlův Studenec - Jalový Dvůr východně od kóty 659 - 8 hlídkami v noci a 10 příslušníky ve dne.
3 po dislokačním potoku - 8 hlídkami v noci a 10 příslušníky ve dne."

V této části se měnily informace o hloubce a šířce úseku, po zrušení r. PS Hraničná /Kóta 712/. Došlo ke změně úseku střežení SH, původně (r. 1951) od HM 35/3 po HM 2/11, od 3.5. 1960 byl úsek roty Hraničná /Kóta 712/ rozdělen mezi rotu Branka a Pavlův Studenec a úsek střežené SH byl nově od HM 33/4 po HM 2/11. Při změnách 1. 4. 1966 byla zrušena na levé straně r. PS Pavlova Huť a úsek SH prodloužen až k HM 5/4 a novou sousední rotou na levé straně se stala r. PS Vašíček. Na pravé straně úsek střežené SH následně zkrácen, nově úsek střežené hranice od HM 33/8. Toto byl konečný stav střeženého úseku SH až do ukončení činnosti PS. Dále viz Státní hranice.