znak web

Pohraniční stráž

Státní hranice - úsek r. PS Pavlův Studenec

mapa sh sm"Státní hranice úseku pohraniční roty Pavlův Studenec od HM 35/3 po HM 2/11 je v celém úseku hranicí suchou. V úseku máme tyto hlavní hraniční mezníky: 36, 37, 1, 2, hraniční mezník 2/1 chybí. Některé jsou zčásti poškozené. V našem úseku roty přetínají státní hranici tyto komunikace: silnice Tachov - Pavlův Studenec - Bärnau přes bývalý celní silniční přejezd u hraničních mezníků 1 a 2, přechod je uzavřen."
"Dále silnice z Pavlova Studence do Bärnau u hraničního mezníku 37/1. Cesta z Větrova /Baderwinkel/ do Bärnau u hraničního mezníku 36/8 a 36/6. Pěšina vedoucí ze špice lesa do Bärnau u hraničního mezníku 36. Přední hranici úseku tvoří státní hranici část od hraničního mezníku 35/3, jižně od obce Hraničná (Hermannsreith), po cestě až k hraničnímu mezníku 1, od hraničního mezníku 2 po louce k hraničnímu mezníku 2/2, dále podél okraje lesa k hraničnímu mezníku 2/11 jižně od Pavlova Studence v délce 3510m. SH probíhá od severu k jihu holým terénem po obou stranách. U HM 36 prochází 50m od lesa na našem území a od HM 2/2 až 2/11 těsně podél Bavorského lesa. Od HM 35/3 až 36/1 je mezinárodní cesta, která je vytyčena hraničními mezníky po obou stranách hranice. Demarkaci SH je možno provádět v kterékoli roční době, zvláště v neděli a ve svátky, kdy je zvýšený pohyb civilních osob z Bavorského území podél SH, od hraničního mezníku 1 až 2/11. Státní hranice po celé délce není narušována civilním obyvatelstvem, avšak je potřeba věnovat pozornost příslušníkům USA."

Dolněno:
Během doby došlo ke změně úseku střežení SH, původně (od r.1951) od HM 35/3 po HM 2/11, od 3. 5. 1960 byl úsek roty Hraničná /Kóta 712/ rozdělen mezi rotu Branka a Pavlův Studenec a úsek střežené SH byl nově od HM 33/4 po HM 2/11. Při změnách 1. 4. 1966 byla zrušena na levé straně r. PS Pavlova Huť a úsek SH prodloužen až k HM 5/4 a novou sousední rotou na levé straně se stala r. PS Vašíček. Na pravé straně úsek SH následně zkrácen, nově úsek střežené hranice od HM 33/8. Toto byl konečný stav střeženého úseku SH až do ukončení činnosti PS. Dále viz Státní hranice.