znak web

Pohraniční stráž

Poloha staré pohraniční roty na mapě

poloha rotyAsi 1km před hraničním přechodem, na silnici č. 199 vedoucí z Tachova do SRN se nachází rozcestí (u rozcestí stojí Bottgerův pomník) a 350m vlevo od silnice u cesty se nacházela stará, původní rota PS Pavlův Studenec. Byla zřízena v objektu bývalé školy, která stála vedle kostela v dnes již zaniklé obci Pavlův Studenec.
K pohraniční rotě patřilo ještě několik původních objektů sloužících potřebě Pohraniční stráže. V celém úseku roty se nacházelo ještě v 50 letech mnoho rozbořených domů bývalé obce. Budova staré pohraniční roty sloužila Pohraniční stráži od roku 1951 do konce roku 1976, kdy byla následně spolu s kostelem a zbylými objekty zaniklé obce Pavlův Studenec v roce 1977 zbourána. Co ještě zůstalo ze zaniklé obce Pavlův Studenec je hřbitov a Bottgerův pomník. Dnes v těchto místech jsou jen louky a pastviny. Nová budova, kam se rota Pohraniční stráže poté stěhovala, se dodnes nachází asi 1km zpět ve vnitrozemí u silnice č.199 z Tachova k hraničnímu přechodu, /ten byl znovu otevřen v r.1991/. Budova nové pohraniční roty sloužila až do ukončení činnosti Pohraniční stráže, nějaký čas po r.1991 sloužil objekt Pohraniční policii, poté byl dlouho nevyužíván, následně prodán a nyní je v majetku soukromé firmy. Na konci roku 2016 je objekt stále opuštěný.

MapyFotografie ze současnosti