znak web

Pohraniční stráž

Zařazení a číslování pohraniční roty Pavlův Studenec.

r.1961-62 F. JankůZařazení a číslování pohraniční roty se od roku 1951 několikrát změnilo podle toho, do jaké brigády PS v určitých letech pohraniční rota Pavlův Studenec patřila. Během doby došlo i na rušení některých pohraničních rot.
V roce 1951, po vzniku Pohraniční stráže, rota PS Pavlův Studenec zaujala své postavení v nově vzniklé 12 brigádě PS Planá u Mariánských Lázní. Na pravé straně sousedila s rotou PS Hraničná /Kóta 112/, na levé straně s rotou PS Pavlova Huť. Dne 3. 5. 1960 byla zrušena rota PS Hraničná /Kóta 112/ a její úsek střežené hranice byl rozdělen mezi r.PS Pavlův Studenec a r.PS Branka, která se tak stala novou sousední rotou na pravé straně. V roce 1963 byla rota předána do působení 5 brigády PS Cheb. Další změna nastala v roce 1966, kdy pohraniční rota Pavlův Studenec byla vrácena zpět do působnosti 12 brigády PS Planá u Mariánských Lázní. Dne 1. 4. 1966 byla na levé straně roty Pavlův Studenec zrušena sousední r.PS Pavlova Huť a novou sousední rotou se stala r.PS Vašíček. Následná reorganizace Pohraniční stráže 1. 6. 1973, zařadila rotu PS Pavlův Studenec znovu zpět pod velení 5 brigády PS v Chebu, zařazena byla jako poslední, 19r. PS brigády a sousední 1r. PS Vašíček na levé straně úseku, spadala již pod velení 9 brigády PS v Domažlicích. Proto pohraniční rota Pavlův Studenec měla, tak jako ostatní pohraniční roty, během svého působení několikrát číslování změněno a to i proto, že během doby byly některé pohraniční roty postupně zrušeny. Koncem roku 1976 se pohraniční rota přestěhovala před signální stěnu do nového objektu, vzdáleném asi 1km zpět do vnitrozemí. Do ukončení činnosti Pohraniční stráže měla nakonec rota PS Pavlův Studenec číslo 17. Proto záměrně v článcích neuvádím číslo pohraniční roty. Při všech těchto změnách se měnil několikrát i úsek střežené státní hranice (viz níže).

Fotografie staré roty